Delta Tema Elektrik
Scroll to top

Yüksek Gerilim (YG) Kablosu ve Çeşitleri

Yüksek gerilim kablosu, enlemesine ve boylamasına su geçirmez ve bakır iletkenli kablolardır. Yerel altı şebekelerinde kullanılmakta olan bakır ve alüminyum iletkenli enerji kabloları, müşteri taleplerine göre ve istenilen standartlarda üretilmektedir. Enerji kabloları kullanım amaçlarına göre çok çeşitli yapılarda üretilebilmektedir. Yüksel Gerilim Kabloları, ani yük değişimlerinin olduğu şebekeler ile kısa devre akımlarının büyük olduğu yerleşim ve endüstri bölgelerinde, kısa devre akımlarının büyük olduğu yerleşim ve sanayi bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde kablo kanallarında, toprak altında ve havada kullanılır.

Kalonun mekanik darbelerden ötürü su almasını şişen bantlar önler. Ayrıca bu kablolar mekanik zorlamaların olduğu yerlerde kullanılır.. Ekran boylamasına ve radyal yönde su sızdırmazdır. İstenirse, iletkende de boylamasına su sızdırmazlık sağlanabilir. Kablo üretimi, şartname gereklerine göre en uygun hammaddelerin kullanımı ile hassas makinalar da yapılmaktadır.

Yüksek Gerilim Kablosu Kullanım Alanları

Yüksek Gerilim Kablolarının belli kullanım alanları vardır ve her yerde kullanımı sağlanamaz. Bu alanlar aşağıdaki şekildedir:
• Kısa devre akımlarının büyük olduğu yerleşim bölgeleri,
• Sanayi bölgelerinin elektrik enerjisi sağlanan alanları,
• Kablo kanalları,
• Düzenek zorlamalarının bulunduğu yerler,
• Ani yük değişimlerinin meydana geldiği şebekeler,
• Endüstri bölgelerin,
• Toprak altı gibi alanlarda kullanılabilir.

Yüksek Gerilim Kablosu Genel Yapısı

• Çok telli bakır iletken.
• İç yarı iletken.
• XLPE izole.
• Dış yarı iletken.
• Yarı iletken bant.
• Bakır ekran.
• Polyester bant.
• HFFR dış kılıf.

Yüksek Gerilim Kablosu Teknik Bilgileri

• Azami işletme sıcaklığı: 90°C
• Azami kısa devre sıcaklığı: 250°C (+≤ 5 sn)
• Anma gerilimi: 40/69 kV
• Asgari serin sıcaklığı: -20°C
• Asgari bükülme yarıçapı: 20 x D, D = Kablo çapı

Su Bantları

Kablonun, mekanik darbelerden kaynaklı, su alması durumunda; bariyerler (şişen bantlar) tutuculuk görevi sayesinde suyun ilerlemesini durdurur.
Su Durdurucu Bantlar: 2XS(FL)2Y 87/150(170) kV kabloda dış yarı iletken kılıfda, su durdurucu bantlar bulunmaktadır. Bu bantlar, yalıtım ekranı ile metal siper arasındaki elektriksel akımının bağlanabilmesi için yarı iletken malzemeden üretilir. Metal siper içerisine, boylamasına su sızmasını engeller.
Yalıtım ekranında oluşabilecek yüklenme ve boşalma akımlarını metal sipere iletmekte görevlidir.
Tutucu Bakır Bantlar: Helisel olarak sarılmış olan bakır tellerin dağılmasını engellemek ve sabit kalmasını sağlar. Ölçüsü, 5 x 0.2 milimetredir.
Kopolimer Kaplı Alüminyum Bantlar: Radyal yönde su durdurucu bantların üzerine, dışarıdan su girmesini engellemek adına, bir boru şeklinde uygulanmaktadır. Alüminyum üzerindeki kopolimer, dış kılıfa yapışarak kesin bir yapı oluşturur.

Avantajları

• Yeraltı kabloları ile yapılan enerji iletim ve dağıtım hatlarında, direklere ve teçhizatlara ihtiyaç duyulmaz. Kullanılan araç gerecin en aza indirgenmesi, sistemdeki güvenlik oranını arttırmaktadır.
• Yol, cadde ve meydan gibi topluluk alanlarındaki çevre düzenini bozmadan, enerji iletimi sağlanmaktadır.
• Fırtına ve yıldırım düşmesi gibi doğal afetlere maruz kalma ihtimali yoktur.
• Havai iletim hatlarına oranla, yerleşim alanlarında kullanmak için daha emniyetli bir yoldur.
• Dielektrik (yalıtkan) kayıpları oldukça düşük kablolardır.

Bunlara da göz atabilirsiniz