Delta Tema Elektrik
Scroll to top

Fiber Optik Kablo Nedir?

Fiber optik kablo, orta kısmında katman halindeki koruyucu madde ile sarılmış, camdan bir kablodur.

Elektronik sinyaller değil, elektriksel parazitlerin oluşumunu engelleyen ışığı iletir. Işık iletimi, elektrik parazitlerinin fazla olduğu ortamlar için uygundur. Sıkça kullanılmasının nedeni, elektrik parazitlerinden etkilenmemesi, aydınlatma ve neme karşı dayanıklı olmasıdır. Çevre şartlarının ağır olduğu ortamlarda, yerel alan ağı kurulumlarında tercih edilir.
Fiber optik kablo üç kısımdan oluşur.
Bu kısımlar;
• Işığın geçtiği çekirdekten,
• Işığın çekirdekten yansımasını önleyici cam kılıftan,
• Dış etkenlerden korunmasını sağlayan, plastik, koruyucu bir kılıftan oluşur.
Çekirdek
Oldukça ince bir liften oluşur. Işığın iletim sağladığı ana parçadır. Silisyumdioksit adı verilen cam hammaddesinden oluşur. Çekirdek kısım, multi mode kablolarda genel olarak 50-70 mikron arası değişiklik gösterebilir. Bu çap single mode kablolarda 9 mikrona düşer.

Cam Kılıf

Çekirdek lifini çevreler. Çekirdek liften geçen ışığın yansımasını engeller. Cam kılıfın çapı, SM ve MM kablolarda 125 mikron oranında üretilir.

Koruyucu Kılıf

Çam kılıf ile kaplı olan çekirdeğin dış etkilerden korunmasını sağlar. Yapısal olarak, optik frekanslar daha geniş bir bant olanağı elde edilmesine olanak verdiği için, fiber sistemler daha büyük bir kapasiteye sahiptir. Metalik kablolarda, iletkenler arası kapasitans ve iletkenler boyunca indüktans meydana gelir. Bahsedilen bu özellikler metalik kabloların, bant genişliklerini sınırlayan alçak geçiren filtreler gibi hareket etmelerine sebebiyet verir.

Fiber Optik Kablonun Kullanım Alanları

Ağa ya da cihaza fiziksel olarak bağlantı sağlayabilmek için haberleşme teçhizatına ve yama panellerine bağlanabilir.
Veri iletimi, ses ve video içeren sayısız uygulamada kullanılabilir. Örneğin ticari işletmelerde, hükümetlerde, orduda ve birçok endüstri alanları tarafından kullanılabilir.
Bir diğer örnek kullanım alanları ise aşağıdaki şekildedir:
• Kapalı devre televizyon sistemleri,
• Veri iletimi,
• LAN & WAN ve multimedya uygulamaları,
• Santraller arası bağlantılar,
• Aktif ağ cihazlarının yüksek hızlarda birbirine bağlanmasında, uzak mesafelerdeki cihazların birbirine bağlanması,
• Reklam panoları,
• Tıp alanında kullanılan aygıtlar,
• Nükleer enerji santrallerin ve radyo aktif ışınların iletişimi bozduğu yerler,
• Elektriksel açıdan gürültünün fazla olduğu, düşük hızlı uygulamalarda bir alandan diğer bir alana güvenlik gerektiren uygulamalar gibi alanlarda kullanımı sağlanabilir.

Fiber Optik Kablo Çeşitleri

Fiber optik kabloların, Single (Tek) ve Multi (Çoklu) olarak iki tipi bulunur.

Single Mode (tek) : Bilinen en yüksek kapasiteli veri transfer elemanlarından biridir. Transferi gerçekleşen ışının tümü tek bir hat üzerinden taşınır. Bu kablolar, dünyada her yıl döşenen fiber kablolar arasında en çok tercih edilen ürünlerdir.

Multi Mode (çoklu) : Transferi çoklu yol üzerinden gerçekleşen ışın sebebiyle bu kablolar kısa mesafeli veri transferi için ideal bir tercihtir. İnternet uygulamaları için bant genişliğinden faydalanma imkanı sunan bu kablolar, lokal uygulamalarda farklı standartlar ile kullanılabilir.
Multi mode fiber kablolar, Token Ring, Fast Ethernet, FDDI, Ethernet ve ATM gibi endüstriyel anlamda fiber optik ağ protokolleri ile uyumludur.
Fiber optik kablolar; MTRJ, LC, FC, ST ve SC gibi birçok farklı konektör kullanılarak sonlandırılır. Özel bir yapıştırıcı uygulaması ile termal olarak konnektörle ilişkilendirilir. Bu işlem kısa bir zamanda gerçekleşir ve kurulumu hemen tamamlanabilmektedir.

Bunlara da göz atabilirsiniz